Miljö och kvalitet

Miljö- och kvalitetspolicy

Huzells affärsidé är att med hög tillgänglighet, kvalitet och kompetens förse den svenska eftermarknaden med reservdelar och tillbehör till fordon.

Vi arbetar med att utveckla verksamheten för att minska negativ påverkan på miljö och hälsa samt uppfylla ställda kvalitetskrav.

Detta sker genom att vi:

Genomför ständiga förbättringar, förebygger uppkomst av föroreningar och mäter vårt miljö- och kvalitetsarbete.
Arbetar systematiskt med miljö- och kvalitetsfrågor och säkerställer att vi följer lagar och övriga krav från myndigheter och kunder.
Utbildar och medvetandegör miljö- och kvalitetsarbetet hos all personal för att upprätthålla ett högt engagemang.
Strävar efter att påverka våra leverantörer för att förbättra både vår och deras miljö- och kvalitetspåverkan.
Strävar efter att minska negativ miljöpåverkan från transporter.

 

Karlstad 2017-03-16

 

Mattias Biörklund
VD

 

 

 

Våra certifikat: